De website

Go-Trex besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar kan de correctheid van de informatie niet garanderen. De gebruiker moet er van bewust zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan vooraf op de hoogte wordt gebracht. Go-Trex kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor eht gebruik dat hiervan wordt gemaakt

Auteursrecht

De Volledige website is het exclusieve eigendom van Go-Trex. Go-Trex geeft de bezoekers van deze website de toestemming om de opgenomen gegevens te kopieren, af te drukken en aan te wenden onder de voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.